с. Олександрівка. КЗДО "Барвінок"

    

 

 

                          

Звіт

директора КЗДО «Барвінок» з питань статутної діяльності у 2018/2019 навчальному році

 1. Загальна характеристика

Заклад дошкільної освіти  «Барвінок» діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Санітарним регламентом», Статутом дошкільного навчального закладу «Барвінок», «Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими інструкціями, дошкільний навчальний заклад «Барвінок» забезпечує реалізацію права кожної дитини на здобуття дошкільної освіти, потребу громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для формування інтелектуальної, здорової, гармонійної, духовної соціокультурної особистості, з демократичними задатками та поглядами, яка вміє адекватно реагувати та пристосовуватись у сучасному соціумі.

Загальна площа території дошкільного закладу складає 0,23 га. Будівля, територія відповідають завданням дошкільної освіти. Споруда дошкільного закладу обладнана системою індивідуального газового опалення, каналізації, вентиляції, централізованим електро та водо­постачанням. В закладі передбачено харчоблок, пральня, комори. Обладнання приміщень відповідає санітарним вимогам облаштування і утримання дошкільного закладу. Всі приміщення використовуються раціонально у відповідності до типу закладу.

Групові кімнати забезпечені меблями та ігровим обладнанням.

 1. Склад вихованців

КЗДО розрахований на дві групи. Групи комплектувались переважно у серпні – вересні.

Цього року заклад відвідувало 50 дітей. За звітній період прийнято 21 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, не працюючих.

 1. Кадрове забезпечення

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 12 працівників: - 7 працівників молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 4 педагоги.

         Кількість педагогічних працівників залишилась сталою (всього 4педагоги, з повною вищою освітою – 3 особи, базовою – 1 особа).

Спеціаліст ІІ категорії – 2 особи,спеціаліст – 1 особа, без категорії  - 1.

 

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів роботи колективу КЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 1. Пріоритетні напрямки діяльності КЗДО

У 2018/2019 н. р. робота  педагогів була направлена на  оптимізацію методичної роботи на засадах упровадження технології особистісно-орієнтованого навчання, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти вихованців та вирішення наступних завдань:

 • обласний науково – методичний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІVетап).
 • формування дитячої особистості, підготовки її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності.
 • інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи закладу дошкільної освіти; 
 • робота з соціалізації дітей через патріотичне і екологічне виховання, основи безпеки життєдіяльності;
 • формуванням зв’язного мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників;

Зміст методичної роботи в дошкільному закладі будувався на основі державних документів про освіту, навчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

 1. Якість реалізації освітніх програм

У КЗДО створені належні умови для підвищення професійного рівня  та формування інноваційної компетентності педагогів: систематично проводяться семінари – практикуми, ділові, інтерактивні ігри, консультації для різних категорій педагогів тощо.

Заклад працює за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Соняшник».

Усі педагоги систематично працювали  над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідували постійно районні: методоб’єднання, школу молодого вихователя, засідання передового досвіду опорних КЗДО.

Річний план освітньо – виховної роботи складається відповідно до перспективного плану роботи закладу. Він координує діяльність педагогічного колективу відповідно якого здійснюються система заходів, спрямованих на формування у педагогів професійно-методичної компетентності, готовності до розв’язання завдань сучасної освіти, модернізації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційного перспективно-педагогічного досвіду.

         Вихователі знають, володіють і впроваджують у практику роботи завдання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, які конкретизуються у різних розділах програм, якими користуються наші педагоги та реалізують через різні форми організації життєдіяльності дошкільників. У закладі основною формою навчання є заняття. Вихователі на початку навчального року мали можливість розподілити групові організаційні заняття відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 року № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі».

За допомогою анкетування, був визначений ступінь знань педагогів закладу з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція 2012), показник зріс, але ще є  прогалини у знаннях  програми педагогами.

Значна увага приділялася питанням самоосвіти педагогів. Тематика індивідуальних тем самоосвіти визначається самими педагогами з урахуваннями потреб навчально-виховного процесу.

У річному плані закладу сплановані заходи щодо впровадження програми розвитку дитини «Соняшник». Виходячи з пріоритетних напрямків роботи, плану розвитку закладу дошкільної освіти, педагогами було окреслено шляхи реалізації  роботи над обласним науково – методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (четвертий етап).

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом.       

Вихователями систематично проводиться узагальнення результатів  педагогічного обстеження дітей та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно до програмових вимог. Результати  діагностування свідчать підвищився рівень знань дітей молодшого дошкільного віку. Діти з низьким рівнем засвоєння програмових вимог перейшли у середній рівень, що свідчить про зменшення кількості дітей з низьким рівнем розвитку на 21%. Кількість дітей які мають високий рівень розвитку зросла в порівнянні з початком навчального року на 46%.

У групі дітей старшого дошкільного віку кількість дітей, які мають високий рівень розвитку зросла у порівнянні з початком навчального року на 40%. Діти з низьким рівнем засвоєння програмових вимог перейшли у середній рівень, що свідчить про зменшення кількості дітей з низьким рівнем розвитку на 19%

 1. Управлінська діяльність директора КЗДО

Керівництво КЗДО «Барвінок» протягом 13 років здійснює директор Солнцева Таміла Вікторівна.

З метою ініціювання участі педагогів , активних батьків у дошкільному   закладі прийнято такі форми самоуправління :

 • батьківський комітет КЗДО та батьківські комітети груп;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП;
 • пожежно – технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідуючої КЗДО поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 1. комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально – виховному процесі;
 3. складання бюджетного запиту на 2019 рік;
 4. організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей по території Олександрівського старостинського округу;
 5. організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду КЗДО, загальні батьківські збори.
 1. Аналіз стану захворюваності дітей

Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Основними завданнями загартування у дошкільному закладі є зміцнення здоров’я дітей; підвищення рівня стійкості організму до впливу несприятливих чинників навколишнього середовища; спонукання дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування  вдома і в дошкільному закладі. Усі загартовуючи процедури проводяться з урахуванням  індивідуальних показників стану здоров’я і самопочуття дітей.

Медичною сестрою протягом навчального року систематично проводилася моніторингова робота. Дослідження щодо стану здоров’я  дошкільників аналізувались з таких параметрів:

 • визначення коефіцієнту захворюваності дошкільників;
 • визначення % захворюваності дітей у різних вікових групах;
 • визначення середньо спискової чисельність дітей.

Аналіз відвідування  показав, що протягом 2018/2019 н.  року дітьми було проведено в середньому 7556 дітоднів, що на 4,2% більше в порівнянні з 2017/1018 н. роком. 

         У 2018/2019 н. р., в порівнянні з минулим,  відбулося незначне збільшення  захворюваності. Рівень захворюваності збільшився  на 2 %, але слід відмітити, що на 4%  збільшилось відвідування дітей.

         Відбулось збільшення інфекційних захворювань за рахунок збільшення вірусно-крапельних інфекцій. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний. Спостерігається ріст простудної захворюваності по причині збільшення кількості дітей молодшого віку та природні часті захворювання у період адаптації.

Всього в  2018/2019 н. р. році зареєстровано 76  випадків захворюваності: ясла –31, сад – 45. Випадків дизентерії, краснухи, епід.паротиту, вірусного гепатиту, кашлюку не зареєстровано, що пов’язано з  вчасним  звертанням  батьків за медичною допомогою до медичних закладів.

Варто зазначити ці показники ми маємо завдяки впровадженню системи фізкультурно – оздоровчих заходів, а саме:

 • дотримання режиму дня;
 • гігієнічні чинники;
 • ранкова гімнастика;
 • заняття з фізичної культури;
 • фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;
 • гімнастика пробудження;
 • розваги, свята;
 • режим харчування;
 • індивідуальна робота з фізичного виховання.

         Здоров’я – це найвище благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Особливо це стосується дітей, які сьогодні живуть у непростих екологічних умовах. Тому модернізація змісту роботи нашого закладу дошкільної освіти спрямована на те, щоб дати змогу кожній дитині не тільки зберегти своє здоров’я, а й поліпшити його, а також на те, щоб прищепити дитині повагу до свого організму, навички вести здоровий спосіб життя.

 1. Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації;
 • виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • участь у святах;
 • участь у благочінних акціях: «Наш квітник», «Наші ландшафтні поробки»;

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи дошкільного закладу в співпраці з сім’ями вихованців: більшість батьків відмічають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої, батьки задоволені педагогами, які працюють з дітьми і їх ставленням до дітей. Високий рівень задоволеності роботою дошкільного закладу і його педагогічним колективом мають 92% опитаних батьків, середній рівень – 8%.

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники нашого закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж навчального року педагогічний колектив брав участь у:

 • районному конкурсі «Веселі старти» з елементами футболу;
 • територіальному  конкурсі «Від довкілля до Нової української щколи»;
 • акції  Покровської територіальної громади «З Україною в серці» (висаджували  квіти, символ України, чорнобривці).
 1.  Організація харчування у КЗДО

Організація харчування дітей у 2017 році здійснювалась на підставі Законів України «Про освіту» (ст.25), «Про загальну середню освіту» (п.2, ст.22), «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (п.18 абзацу 5 ст.5), «Про місцеве самоврядування в Україні» (п.6, ст.32), постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах», від 19.06.2002 №856, «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329, «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 № 298/227, Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Питання організації харчування дітей в нашому закладі знаходиться на постійному контролі з боку керівника, медичної сестри. Розглядається на радах закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах. Також організовано громадський контроль за харчуванням дітей.

В групах і на харчоблоці вивішуються меню та графік видачі їжі по віковим групам.        

За звітній період загалом суттєвих порушень у постачанні продуктів харчування не було, окремі зауваження відпрацьовувалися відразу в оперативному режимі. В закладі наявний весь набір продуктів (в асортименті крупи, цукор, борошно, масло вершкове, овочі, риба, м’ясні та молочні продукти, соки тощо). 

Всі продукти харчування, що надходять до закладу, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. В закладі створена бракеражна комісія.

У середньому за 2018/2019 н. р. КЗДО відвідало 32 дитини, що становить  68% від загальної кількості вихованців КЗДО на 3% більше ніж в минулому навчальному році.

Пільги в оплаті за харчування були встановлені:

для 5 дітей із багатодітних сімей (50%);

для 6 дітей із малозабезпечених сімей (100%);

для 4 дітей які двоє із сім' ї  (15%)

Для здешевлення  харчування дітей  у закладі проводяться благодійні акції по заготівлі овочів, для компотів збирається врожай з фруктових дерев. Також за рахунок благодійної допомоги заклад в достатній кількості забезпечений миючими засобами, на які є сертифікати якості.

Аналіз виконання норм харчування по основним продуктам (у відсотках), показав, що спостерігається значне збільшення бюджетних та батьківських витрат на харчування дітей у порівнянні з минулими роками.

 

Порівняльна таблиця виконання норм харчування

 

№ п/п

 

Назва продукту

Виконання  норм  харчування  у  %

2018 р.

2019 р.

1

М'ясо

75%

97%

2

Риба

59%

73%

3

Олія соняшникова

100%

98%

4

Масло вершкове

85%

98%

5

Молоко

39%

52%

6

Сир кисломолочний

50%

55%

7

Сир твердий

93%

83%

8

Яйце

83%

80%

9

Цукор

100%

100%

10

Картопля

97%

102%

11

Овочі

93%

90%

12

Фрукти

72%

74%

13

Соки

66%

33%

14

Крупи,бобові,макароні вироби

98%

93%

15

Хліб пшеничний

100%

100%

 

Середній показник виконання норм

81%

82%

 

Вартість (грн.)

26 грн.

30,10 грн.

        Середній показник виконання норм основних продуктів за І півріччя 2019 рік становить  82%. Це свідчить про те що, вимоги норм харчування здійснювались майже відповідно до встановлених норм «Інструкції з організації харчування дітей у КЗДО». За рік на одну дитину вартість харчування становить 30,10 грн.  

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Комунальний заклад дошкільної освіти «Олександрівський ясла-садок «Барвінок» загального розвитку Покровської селищної ради Дніпропетровської області» є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по КЗДО затверджується громадський інспектор.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату»,  інструктивно – методичних листів від 27.08. 2000р. №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ЗДО розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого – педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

12. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Належну увагу адміністрація закладу  приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу  з директивними документами щодо охорони праці носять систематичний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально – виховного процесу; планується робота  зі створення безпечних умов праці, розробляються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Результати перевірок з дотриманням вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на  оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними  і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

13. Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази КЗДО

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільному його використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється за рахунок позабюджетних благодійних внесків юридичних та фізичних осіб та бюджету відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради. 

Поступове осучаснення предметно – просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально – виховного процесу.